Achiziții

Achiziții publice

2021

Anunț participare licitație modernizare Școala Gimnazială Valea Moldovei (construire grupuri sanitare)

2019

Anunț privind atribuirea contractului de lucrări pentru proiectul „Modernizare și anvelopare Școala Gimnazială Valea Moldovei, Comuna Valea Moldovei, Județul Suceava”

Martie

Invitație de participare

Caiet de sarcini

Documente de calificare

Proiect tehnic

Liste de cantități

Februarie

Invitație de participare

Caiet de sarcini

Documente de calificare

Proiect tehnic

Lista de cantități

Close