Hotărâri


Hotărâri ale Consiliului Local

2018

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Valea Moldovei în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor din județul Suceava

Close