Structura


Sentința civilă numire primar Comuna Valea Moldovei


2020


Componența aparatului de specialitate al Primarului Comunei Valea Moldovei

Conducere

Floriștean Niculai Romică - Primar

Toplicean Petrică - Viceprimar

Bandol Ganea Monica Anca - Administrator public

Negrea Vasile Marian - Consilier personal al primarului

Compartimentul Registratură, Resurse Umane și Stare Civilă
Beșa Nicoleta Brîndușa - Inspector I asistent

Compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară 
Post vacant

Compartimentul Agricol
Floriștean St. Maria – Referent III superior

Compartimentul Buget, Finanțe și Contabilitate 
Floriștean D. Maria – Inspector I asistent
Mihailiuc Maria – Referent III superior                                                    Ivanovici Mihaela Veronica - Inspector I asistent

Compartimentul Urbanism și Mediu
Ivanovici Ioan – Referent III superior

Compartimentul Expert Local pentru Romi 
Tuca Niculai – Muncitor necalificat

Copartimentul Administrativ, Gospodărire, Întreținere-Reparații și Deservire
Simeria Mirela - secretară
Floriștean Dumitru - paznic                                                                                    Titi Martia - portar                                                                                            Mihalaș Paraschiva - îngrijitor

Serviciul Public RECL
Cotoc Mihaela-Elena - Inspector I asistent

Căminul Cultural
Popovici Grațiela – Referent I

Biblioteca Comunală
Negrea Mihaela Elena – Bibliotecar II

Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare
Popovici Niculai - Muncitor calificat I

Serviciul Public de Salubrizare
Simeria Constantin - Șofer

Serviciul Public de Întreținere Drumuri și Deszăpezire                        Cotoc Mihai Marian - Șofer

Close