Structura


Sentința civilă numire primar Comuna Valea Moldovei


Stat de funcţii

Componenta aparatului de specialitate al Primarului Comunei Valea Moldovei

Morosan Constantin – Primarul comunei
Olariu Gavril – Viceprimar
Popovici Ileana – Secretar

COMPARTIMENTUL REGISTRATURA , RESURSE UMANE , STARE CIVILA
Besa Nicoleta-Brindusa – Inspector I asistent

COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATEA TUTELARA
Lupascu Angela – Referent III principal

COMPARTIMENTUL AGRICOL
Floristean St. Maria – Referent III superior

COMPARTIMENTUL BUGET , FINANTE SI CONTABILITATE
Monica Bandol-Ganea – Economist; consilierul primarului pe probleme economice
Floristean D. Maria – Referent I asistent
Mihailiuc Maria – Referent III superior
COMPARTIMENTUL URBANISM SI MEDIU
Ivanovici Ioan-Vasile – Referent III superior

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV , GOSPODARIRE , INTRETINERE-REPARATII SI DE DESERVIRE
Simeria Mirela – secretara
Titi Maria – portar
Simeria Maria-Magdalena – ingrijitor
Varvaroi Alexandru – Paznic

COMPARTIMENTUL EXPERT LOCAL PENTRU ROMI
Tuca Niculai – Muncitor necalificat

INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL SUBORDONATE

CAMINUL CULTURAL
Popovici Gratiela – Referent I

BIBLIOTECA COMUNALA
Negrea Mihaela-Elena – Bibliotecar II

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA
Popovici Niculai – Muncitor calificat I

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE
Simeria Constantin – Muncitor calificat II

SERVICIUL PUBLIC RECL
Cotoc Mihaela-Elena – Referent III asistent

ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA
Ivanovici Mihaela-Veronica (1/2 norma) – Asistent medical comunitar

Close