Anunț afișare publică documente tehnice de cadastru

Anunț afișare publică documente tehnice de cadastru

Anunț afișare publică documente tehnice de cadastru

ANUNȚ

Anunț prealabil pentru afișarea publică a documentelor tehnice de cadastru: Județul Suceava, UAT Valea Moldovei, sector cadastral numărul 25, 26 și 27, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform Articolului 14 alineatul 1 și alineatul 2 din Legea Cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Data începerii afișării: 16.03.2018

Data sfârșitului afișării: 14.05.2018

Adresa locului afișări publice: Primăria Valea Moldovei, Județul Suceava

Repere pentru identificarea locației: zonă centrală

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primriei Valea Moldovei, Județul Suceava.

Alte indicații utile pentru cei interesați: informațiile privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 se pot obține pe portalul ANCPI la adresa htpp://www.ancpi.ro/pnccf/

workmaster

Close